อนุทิน 103543 - วิรัตน์ คำศรีจันทร์

๑๙๐. ปีนี้ฤดูแล้งมาเร็ว

เมื่ออยู่ที่สันป่าตอง เชียงใหม่ ผมจึงจำเป็นที่จะต้องพยายามหาวิธีเห็นจังหวะความเคลื่อนไหวของชีวิตสังคม รวมทั้งสภาพแวดล้อมต่างๆ เพื่อได้แนวจัดจังหวะและวาระความสนใจในวงจรชีวิตการทำงานของตนเองให้สอดคล้องพอดีๆกับถิ่นที่อาศัย ผมทำความรู้จักเทศกาลและสภาพสังคมแบบกว้างๆ ขณะเดียวกัน ก็ตบแต่งบ้านและจัดสภาพแวดล้อมชีวิตในบ้าน เพื่อให้เอื้อต่อการทำงานด้วยหรือทำให้การทำงานกับความเป็นชีวิตมีความสะท้อนกันไปด้วย ทำไปตามกำลังสติปัญญาและเงื่อนไขชีวิตที่จะลงมือทำขึ้นมาได้ มุมหนึ่งผมทำที่บอกระดับน้ำในสระบัว และทำให้เป็นองค์ประกอบศิลปะจัดวางตนเองของสภาพแวดล้อมในธรรมชาติรอบๆ โดยใช้ท่อน้ำประปาขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑ นิ้วครึ่ง ยาว ๔ เมตร ทาเป็นสีแดงกลีบกุหลาบและตบแต่งด้วยเส้นบอกระดับน้ำในสระ หลังจากทำแล้วจึงทำให้ได้สังเกตความเปลี่ยนแปลงโดยรอบที่สะท้อนอยู่ในการลดและเพิ่มขึ้นของระดับน้ำได้อย่างชัดเจนมากกว่าที่ก่อนหน้านั้นจะดูจากแนวตลิ่ง วันนี้ ก็ได้สังเกตอีกว่า น้ำลดลงไปเกือบ ๗ เซ็นติเมตรหรือเกือบฝ่ามือ เมื่อลองเดินสำรวจแหล่งน้ำขังรอบบ้านและตามข้างถนน ก็พบว่าแหล่งที่เคยมีน้ำขังได้เหือดแห้งไปหมดทั้งที่เมื่อวานนี้ก็ยังมีอยู่พอสมควร ลักษณะอย่างนี้ หากเป็นในอดีตเมื่อตอนที่อยู่บ้านนอกที่นครสวรรค์ ก็จะเกิดภาวะแห้งแล้งเร็ว วัวควายและสัตว์ต่างๆ จะมีน้ำท่าที่ตกค้างตามแอ่งน้ำขังให้ได้ดื่มกินไม่คุ้มหน้าแล้ง แต่แมลงและเขียดกับสัตว์ที่กินแมลงจะมีมากกว่าปีอื่นๆ

เขียน 09 Jan 2012 @ 18:24 () แก้ไข 09 Jan 2012 @ 20:23, ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

พยายามจินตนาการ เรือนริมบัว

แล้วก็นึกถึงเพลง วิมานดิน เลยเจ้าค่ะ