อนุทิน 100243 - วิรัตน์ คำศรีจันทร์

๑๘๔. การสำรองการจัดการเชิงพื้นที่อำเภอพุทธมณฑล นครปฐม และปริมณฑลกรุงเทพฯฝั่งตะวันตก

ได้ทราบว่า บริเวณพุทธมณฑล เขตทวีวัฒนา บางเลน สามพราน รวมทั้งจังหวัดนครปฐมและพื้นที่โดยรอบกำลังมีน้ำท่วมมากขึ้น เมื่อครั้งน้ำท่วมใหญ่เช่นกันในปี ๒๕๒๖ และปี ๒๕๓๘ ผมกับชาวมหิดลและเครือข่ายชุมชน ได้เคยช่วยกันแก้ปัญหา ทั้งจากภาวะน้ำท่วมและการต้องจัดเวทีชุมชนแก้ปัญหาความขัดแย้งกันของชุมชนต่างๆในพื้นที่เมื่อประสบปัญหาน้ำท่วมด้วยกันด้วย ก็พบสภาพอย่างหนึ่งที่อาจเป็นแนวตัดสินใจในยามนี้ว่า (๑) พื้นที่หลายแห่งที่มีแนวถนนขนาบทั้งสองข้าง จะเกิดน้ำท่วมขังเป็นระยะเวลานาน (๒) พื้นที่ที่จะพ้นจากน้ำท่วมได้มากที่สุดและเหลือเป็นแหล่งสุดท้ายมากที่สุดคือมหาวิทยาลัยมหิดลกับพุทธมณฑลสถาน (๓) พื้นที่ส่วนใหญ่จะมีแหล่งพืชเศรษฐกิจที่สำคัญและอยู่ในพื้นที่สีเขียว  จะเกิดเสียหายมาก ดังนั้น จึงควรมีแผนสำรองพื้นที่กรณีน้ำท่วมหนักและท่วมเสียหายเป็นเวลานาน เพื่อเป็นพื้นที่พักพิงและใช้สอยจัดการภาวะฉุกเฉินต่างๆได้ โดยป้องกันพื้นที่ ทั้งอาคารและพื้นสนาม มหาวิทยาลัยมหิดลกับพุทธมณฑลไว้ให้ได้

เขียน 25 Oct 2011 @ 12:46 ()


ความเห็น (0)