ความเห็น 96182

บันทึกถึงชาวยุทธศาสตร์การพัฒนา...ทุกๆ ท่าน

เขียนเมื่อ 

ขอร่วมกระบวนชุมชนของชาวยุทธศาสตร์การพัฒนาด้วยคน  เข้ามาอัพคำหลักในบล็อกตามคำแนะนำโยมขจิต ฝอยทอง แล้วตามดูมาเจอ ยพ. อีกคน ดีใจมาก ร่วมเรียนรู้ด้วยคน

                            จำเริญในทิฏฐธรรม