ความเห็น 935306

อิสรภาพเกิดขึ้นไม่ได้ภายใต้การ “ติดดี"

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ คุณPjBeej ผมดีใจที่ได้พบ "กัลยาณมิตร" ไม่มีศิษย์ไม่มีครูหรอกครับ

ขอบคุณ คุณโยธินิน ที่ช่วยเตือนใจไม่ให้เรา "หลงติดดี"

ขอบคุณอาจารย์ Handy ที่นำคำแรงๆ ของท่านอาจารย์พุทธทาสที่ว่า "ทั้งชั่วทั้งดี ล้วนอัปรีย์พอๆกัน" มาเป็นเครื่องเตือนใจ สมัยนี้พวกเรา "ดื้อยา" ต้องใช้ยาแรงๆ ของท่านอาจารย์มาสอนใจครับ