ความเห็น 919554

อะหยังเอ๊าะ

เขียนเมื่อ 

P

      สวัสดีเจ้า..อ้าย paleeyon 

  • อ้าย..หมายถึงปี้อ้าย(พี่) หรือบ่าอ้าย(น้อง)ก่อได้นะเจ้า
  • ดีใจ๋เจ้า..ตี้ได้อู้กับคนบ้านเดียวกั๋น
  • แม่นแล้วเจ้า ..แก่นต๋า..ปรบมือหื้อดัง ๆ ไปถึงสันมหาพนเลยเจ้า
  • กำอื่นก่อบ่ยากเจ้า...ง่ายแต้ๆ..บ่จุเลย
  • ลองกึ๊ดแถมหน้อยนะเจ้า...
  • อยู่แวดหน้าแวดต๋า..แหละเจ้า
  • ต๋ามแข็งต๋ามขา..ตวยเจ้า..
  • แล้วจะเข้ามาเฉลยโวยๆนี้เจ้า..
  • ศน.อ้วน