ความเห็น 90963

ประชุม PCT ครั้งที่สอง

เขียนเมื่อ 

ไม่ได้รูเรื่องเบาหวาน แต่แนะนำกลุ่มคนทำงานด้านนี้ได้คะ อ. วัลลา http://gotoknow.org/blog/dmcop ลองเข้าไปแลกเลปี่ยนเรียนรู้กับท่านซิคะ รับรองไม่ผิดหวัง