ความเห็น 907759

เรื่องเล่าจากห้องตรวจ ตอน “แววตาที่จำนน”

เขียนเมื่อ 
  • "ความรู้สึกร่วมที่พอเหมาะต้องเป็นความรู้สึกร่วมที่แปลงเป็นความใส่ใจรับรู้ทุกข์สุขของผู้ป่วยและให้ความดูแลช่วยเหลืออย่างมืออาชีพได้  และทุกคนมีไม่เท่ากัน"
  • เมื่อไรที่คนเราจะเลิกเหล้า ... กันหนอ ... บางคนก็ทนต่อโรคไหว บางคนก็ทนไม่ได้นานนะคะ