ความเห็น 883043

อนุโมทนา

เขียนเมื่อ 

นมัสการพระคุณเจ้า  เจ้าค่ะ

เคยเห็นจากซองผ้าป่าสามัคคี

โมทนาบุญ และ อนุโมทนาบุญ

และสงสัยคำว่า นมัสการ และกราบนมัสการ

กราบขอบพระคุณเจ้าค่ะ