ความเห็น 88222

ตามหานางฟ้า(1) : ทบทวนตนเอง

เขียนเมื่อ 

ประวัติศาสตร์พี่เมตตาน่าสนใจ...ตั้งแต่เริ่มสร้างกรุง รุ่งเรืองในอดีตจนกระทั่งเสียกรุง (แต่ก็ยังรุ่งเรือง)

อบอุ่นใจ!!! นอกจากพี่ไมโตแล้วยังมีพี่เมตตาที่เป็นที่ปรึกษาที่ดีครับ