ความเห็น 870642

พัฒนาครูและบุคลากรของวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา

เขียนเมื่อ 

 การบ้าน

1.      ทัศนคติกับการติดยึดแบบฝังราก Mindset มีอะไรคล้ายกันและมีอะไรแตกต่างกัน

2.      ปัญหาพื้นฐานของวิทยาลัยท่านคืออะไร

3.      เสนอทางออกที่เป็นไปได้ 2 ทาง

 

 

1.