ความเห็น 828349

ลักษณะที่สำคัญของการสร้างวินัยเชิงบวก

เขียนเมื่อ 

ความคิดเชิงบวก

       นำมาซึ่งสิ่งดีๆค่ะ

                  ขอบคุณค่ะ

                            ขอท่านรองฯสุขภาพแข็งแรง

                                     ด้วยความเคารพค่ะ

                               

                               เก็บดอกบัวสวยๆ  ที่บ้านมาฝากค่ะ