ความเห็น 820544

นาข้าว - สวนยาง - สวนปาล์ม

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมครับ เกี่ยวกับ ระบบน้ำ ติดสปริงเกลอร์รดน้ำยางแต่ละต้น ดูจะเกินไปนะครับ ปกติต้นยางางจะทนแล้งพอควร โดยเฉพาะระยะ 1 ปีขึ้นไป แต่ช่วง 0 - 1 ปี อาจต้องดูแลเยอะหน่อย หลังจากนั้นสบายขึ้นครับ

ที่ผมทำ เป็นพื้นที่ลาดเอียงริมพรุครับ ด้านหนึ่งเป็นพรุ ด้านหนึ่งสูงหน่อย ด้านที่สูงกว่าก็ไถด้วยผานบุกเบิกและผานพรวน ส่วนที่เป็นพรุยกด้วยแบคโฮครับ