ความเห็น 81989

ครูไม่มีสิทธิจำกัดประสิทธิภาพของนักเรียน

เขียนเมื่อ 

บันทึกที่ 20 ที่ขึ้นมาอยู่ในบันทึกสุ่ม  ดีใจอีกครั้ง  ที่ไม่ใครอ่าน  อ่านเองก็ได้ 

ปัจจุบันนี้  นอกจากครูจำกัดสิทธิของนักเรียนแล้ว  ยังมีการละเมิดสิทธิเด็กด้วย

ต้องศึกษานะคะ