ความเห็น 807147

ผมไปเป็นกรรมการการประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ..

เขียนเมื่อ 

อ.เอก เหมาะสมกับหน้าที่ กรรมการครั้งนี้มากครับ