ความเห็น 734990

แม่ทัพของการพัฒนาคุณภาพ

เขียนเมื่อ 
  • เชื่อว่า
  • แม่ทัพ(สงสารพ่อจัง ฮ่าๆๆ)
  • มีความสำคัญเป็นคุณอำนวยที่ดี
  • กองทัพต้องการแม่ทัพที่เชี่ยวชาญ ฉันท์ใด กระบวนการพัฒนาคุณภาพต้องการที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญ ฉันท์นั้น