ความเห็น 73391

คนไทย กับการเขียนบันทึก

เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยกับคุณ beeman ค่ะ  ที่บันทึกเพื่อการศึกษากันและกันนั้นไม่ค่อยจะมีผลนะคะ  เนื่องจากภาระกิจของครูมากมายท่วมท้นค่ะ  แต่จะช่วยกันละลายพฤติกรรมนี้เสียให้จงได้ค่ะ

ขอบคุณค่ะ  สวัสดีค่ะ