ความเห็น 727650

พระปักษ์ใต้ไม่จับปัจจัย

เขียนเมื่อ 

บวชเป็นพระ อย่าได้         จับเงิน

ทองเพชรนั่นควรเมิน         ห่างไว้

มือบ่จับ  ตาแย้ม               ใจล่อง ลอยไกล

ใจจับยึด  มั่นไว้                อย่าได้  เผลอลืม

กราบ 3 หน