ความเห็น 721931

พระปักษ์ใต้ไม่จับปัจจัย

เขียนเมื่อ 

นมัสการพระคุณเจ้า

ใด้รับรู้ว่า ไวยาวัจจกร มีเพื่อนชื่อไวยาวัจจย่าม

ภาษาพระอีกคำที่สับสนกันคือ "จำวัตร"(ไม่ทราบเขียนถูกเปล่า"

มีเรื่องเล่าที่โรงบาล พ่อหลวงมาหาหมอ บอกอาการกับพยาบาลหน้าห้องหมอว่า

"จำวัดไม่ใด้" พยาลบาลดุอาการเบื้องต้น วัดปรอท วัดความดันเสร็จก็บันทึกอาการว่า

"พ่อหลวงความจำเสื่อม" (หลบวัดไม่ถูก") หมอก็ไม่ตรวจต่อสั่งยาตามอาการเบื้องต้น

ผลปรากฎว่าพ่อหลวงต้องกินยาความจำเสื่อมอยู่หลายวัน (ไม่มีฮา)

หัวเราะไม่ใด้ ร้องให้ไม่ออก/////////