ความเห็น 721725

พระปักษ์ใต้ไม่จับปัจจัย

เขียนเมื่อ 

สมัยผมเด็กๆ เวลาผมเดินทางไปไหน ผมจะเห็นพระท่านให้ปัจจัยโดยผ่านซองจดหมาย และเด็กรถก็ทอนกลับไว้ในซองเลย และเมื่อหลายวันก่อนก็ยังอธิบายให้คนรู้จักฟังว่า พระจับเงินไม่ได้ อาบัติ (ก็ผมจำได้ว่าครูสอนไว้อย่างนั้นจริงๆ)

แต่ส่วนตัวก็เกิดข้อสงสัยเหมือนกันครับ ที่หลังๆ เห็นพระจับเงินเองเลย

ขอบคุณครับที่ทำให้เข้าใจได้ชัดเจนขึ้น