ความเห็น 702440

คำศัพท์คอมพิวเตอร์ที่คนไทยนิยมเขียน แต่ไม่ถูกหลักการแปล (CAI, OA และ Portal Web)

เขียนเมื่อ 

ยินดีครับ พี่ ครูอ้อย แซ่เฮ :) ... พี่ได้ประโยชน์ ลูกศิษย์พี่ก็ต้องประโยชน์เช่นกันครับ