ความเห็น 702343

คำศัพท์คอมพิวเตอร์ที่คนไทยนิยมเขียน แต่ไม่ถูกหลักการแปล (CAI, OA และ Portal Web)

เขียนเมื่อ 

ครูอ้อย มาอ่านได้รับความรู้กลับออกไปทุกทีเลย

ขอบคุณมากๆค่ะ