ความเห็น 701308

คำศัพท์คอมพิวเตอร์ที่คนไทยนิยมเขียน แต่ไม่ถูกหลักการแปล (CAI, OA และ Portal Web)

เขียนเมื่อ 

ดีจังครับ...ได้ความรู้...ผมเอง..สอนภาษาไทยแท้..ยังพลาดบ่อยๆ..ผิดเป็นครู..ครับ..ถูกเป็น..คศ...๔ ครับ