ความเห็น


พี่หวานครับ.... ผมจะคอยติดตามการนำเอาแนวคิด "การขับเคลื่อนกระบวนการคิดสู่ห้องเรียน" ที่พี่หวานได้เป็นศน.แกนนำในการพัฒนาโรงเรียนในเขตโคราช ผมเสียอีกที่ไม่ได้รับผิดชอบ แต่สนใจ และเห็นว่า กระบวนการนี้จะสามารถแก้ปัญหา "คุณภาพ" ของเด็กไทยได้ ผมได้เสนอแนวคิดนี้ ในคราวไปนิเทศและประชุมครูในโรงเรียนที่ผมรับผิดชอบ 10 โรงเรียน ปรากฏว่าทุกโรงเรียนสนใจ และเห็นตรงกันที่จะพัฒนาครู ผมก็เลยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการครูที่โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ และที่สำนักงานเขต โดยไม่ใช้งบประมาณเลย เอาใจเป็นที่ตั้ง จะเริ่มขับเคลื่อนกลุ่มแรกในวันที่ 7-8 มิ.ย. นี้ กลุ่มที่สองในวันที่ 14 มิ.ย.นี้จะพูดถึงทฤษฏีและหลักการน้อยๆ ที่สำคัญจะร่วมกันออกแบบการเรียนรู้นำไปสู่การปฏิบัติจริงทันที ลองผิดลองถูก แล้วนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน เพราะพื้นฐานในการจัดการเรียนรู้ของครูในจังหวัดแม่ฮ่องสอนไม่หลากหลายเท่ากับครูที่อื่น จึงจะขับเคลื่อนแบบค่อยเป็นค่อยไป แล้วผมจะนำผลมาเล่าสู่กันฟังในเวที G2K ของเรา อาจารย์เก

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี