ความเห็น 683183

แลกเปลี่ยนประสบการณ์"การสนทนากลุ่ม"

เขียนเมื่อ 
  • สวัสดีครับ ผึ้งงาน_SDU
  • ผมอาจอธิบายและบันทึกได้ไม่ค่อยละเอียดเท่าไร
  • หากมีประเด็นใดที่จะแลกเปลี่ยนได้ก็ยินดีมากเลยนะครับ ผ่านบล็อกหรือเมล์ก็ได้