ความเห็น 67959

7 สิ่งดี ๆ ที่ประเทศไทยมีอยู่

เขียนเมื่อ 
  • คุณไม่แสดงตน
  • คุณคนไร้กรอบ
  • คุณ IS
  • คุณชาญวิทย์คะ
  • ดิฉันดีใจเป็นที่สุดที่ทุกท่านอ่านแล้วมีความสุข
  • ทุกครั้งที่ดิฉันอยากนึกถึงสิ่งดี ๆ ดิฉันจะย้อนกลับมาอ่านบันทึกนี้ทุกครั้งเพื่อให้รักประเทศไทยให้มาก ๆ ขึ้นค่ะ