ความเห็น 678852

๖.จะจัดกิจกรรมการเรียนวรรณคดีไทยอย่างไรครับ..ที่ไม่ให้เด็กเบื่อ

เขียนเมื่อ 

ฝากครูสุก่อนจบค่ะ.. ในเรื่องการวัดและประเมินผล

 

ครูสุ..สามารถคิดได้ทั้งในฐานะนักออกแบบกิจกรรม และนักประเมินผล

 

คิดอย่างนักออกแบบกิจกรรม

 

*    อะไรคือกิจกรรมที่น่าสนใจชวนติดตามว่าผู้เรียนได้เกิดความเข้าใจในเรื่องนี้

*    มีสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนอะไร สำหรับเรื่องนี้

*    นักเรียนมีกิจกรรมอะไรบ้างทั้งในและนอกห้องเรียน

*    จะให้คะแนนอย่างไร และชี้แจงอย่างไร

*    กิจกรรมได้ผลหรือไม่  เพราะอะไร

 

คิดอย่างนักประเมินผล

*    อะไรคือหลักฐานของการเรียนรู้ที่แจ่มชัดและพอเพียง

*    ควรมีกิจกรรมอะไรที่สะท้อนความสามารถของผู้เรียนและเป็นจุดเน้นของการเรียนการสอน

*    จะจำแนกผู้เรียนที่เกิดความเข้าใจจากผู้ที่ไม่ได้เกิดความเข้าใจอย่างจริงจัง ได้อย่างไร

*    จะใช้เกณฑ์อะไรในการตัดสินงาน

*    ผู้เรียนจะเกิดความเข้าใจผิดอะไรบ้าง  จะตรวจสอบได้อย่างไร

 

 

 

ยอมแพ้แล้วค่ะ...ครูสุจบแล้วค่ะ

...ศน.อ้วนมีเพลงสุดสาครอยู่ค่ะ..ทำนองสนุก ๆ ค่ะ แล้วจะนำมาฝากนะคะ

  (หาก่อนค่ะ..ไม่แน่ใจว่าอยู่ในกองไหนค่ะ..ฮิๆ)

..รอภาพสวย ๆของ สุดสาคร..ด้วยค่ะ..

..สวัสดีค่ะ..