ความเห็น 678842

๖.จะจัดกิจกรรมการเรียนวรรณคดีไทยอย่างไรครับ..ที่ไม่ให้เด็กเบื่อ

เขียนเมื่อ 

กิจกรรมเสนอแนะและเคล็ดไม่ลับค่ะ..

 

 

Ø     กิจกรรม ตามที่คุณครูธวัชชัยท่านได้แนะนำไว้ค่ะ..

Ø     แสดงบทบาทสมมุติ , แสดงละคร ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน  (วันสุนทรภู่) วันที่ ๒๘ กรกฎาคม (วันภาษาไทยแห่งชาติ ) หรือ วันแม่ ๑๒ สิงหาคม นะคะ ..

Ø     เริ่มต้นด้วยความสนุกสนาน  ..บทเรียนไม่น่าเบื่อค่ะ.. ความรู้ที่คงทน (The  knowledge  that is durable ) ก็จะเกิดในตัวเด็ก..แบบฝังแน่น

Ø     การให้แบบฝึกหัดแต่ละครั้งไม่ควรมากนะคะ โดยเฉพาะเด็กเล็ก   จะพลอยพาให้เด็กไม่รักภาษาไทยไปเลยค่ะ  ยิ่งเด็กที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง

ยึดหลักไว้ค่ะว่า  ..ง่าย ๆ ...สั้น ๆ  สนุก ๆ   งานแต่ละครั้ง มี Concept เดียวจะดีค่ะ  เพราะวัดได้ง่าย  วัดได้ตรง 

Ø     การหาคำศัพท์

Ø     การหาคำราชาศัพท์

Ø     การเขียนคำอ่าน

Ø     การฝึกอ่านออกเสียง

Ø     การแต่งประโยคจากคำที่กำหนดให้

Ø     การทายปริศนา

Ø     การหา  วรรคทองต้องใจ (เช่นตัวอย่างทั้งหมดต้องใจผู้เขียน.ค่ะ จึงนำมาเล่าได้)

Ø     การหาคำที่อยู่ในบท (ที่ยกมา) เช่น

-         คำควบกล้ำ ร   

-         คำตามมาตราตัวสะกด

-         คำที่ประและไม่ประวิสรรชนีย์

-         คำที่เป็นอักษรนำ

-         คำราชาศัพท์

-         คำที่มีสระ ไ-  สระ ใ-

-         คำที่มีสระเสียงสั้น-เสียงยาว (ในบทประพันธ์)

-         คำที่มีวรรณยุกต์ต่างกัน

-         คำคล้องจอง

-         ...ฯลฯ......

 

Ø     การอ่านออกเสียงบทประพันธ์ (อ่านร้อยแก้ว)

Ø     การอ่านทำนองเสนาะ (เป็นบทหลักอยู่แล้วค่ะ.. เด็กควรอ่านได้ 

    ครูสุกำหนดเกณฑ์ระดับคุณภาพของเด็กไว้ให้ชัดเจนด้วยนะคะ)

Ø     การทำแบบฝึกทักษะการคิด  ครุสุกำหนดเป้าหมายก่อนค่ะ  ว่าต้องการให้เด็กคิดอย่างไร ได้..ให้ชัดนะคะ ) เช่น

 

 

 

บัดเดี๋ยวดัง/หงั่งเหง่ง/วังเวงแว่ว          สะดุ้งแล้ว/เหลียวแล/ชะแง้หา

เห็นโยคี/ขี่รุ้ง/พุ่งออกมา                   ประคองพา/ขึ้นไปจน/บนบรรพต

แล้วสอนว่า/อย่าไว้/ใจมนุษย์              มันแสนสุด/ลึกล้ำ/เหลือกำหนด

ถึงเถาวัลย์/พันเกี่ยว/ที่เลี้ยวลด            ก็ไม่คด/เหมือนหนึ่งใน/น้ำใจคน

มนุษย์นี้/ที่รัก/อยู่สองสถาน                บิดา/มารดารัก/มักเป็นผล

ที่หนึ่ง/พึ่งได้/แต่กายตน                   เกิดเป็นคน/คิดเห็น/จึงเจรจา            

แม้นใครรัก/รักมั่ง/ชังชังตอบ              ให้รอบคอบ/คิดอ่าน/นะหลานหนา

รู้สิ่งใด/ไม่สู้/รู้วิชา                            รู้รักษา/ตัวรอด/เป็นยอดดี           

จงคิดตาม/ไปเอา/ไม้เท้าเถิด              จะประเสริฐ/สมรัก/เป็นศักดิ์ศรี

พอเสร็จคำ/สำแดง/แจ้งคดี                รูปโยคี/หายวับ/ไปกับตา

 

 

จากบทอาขยานดังกล่าว..

 

๑.   หาคำที่ใช้แม่กงเป็นตัวสะกดให้ได้มากที่สุด  (คิดวิเคราะห์)

๒.   หาคำที่ประวิสรรชนีย์และไม่ประวิสรรชนีย์ให้ได้มากที่สุด  (คิดวิเคราะห์)

๓.   วรรคใดบ้างที่มีคำที่สะกดด้วยมาตราแม่กงมากที่สุด (คิดวิเคราะห์)

๔.  กลอนวรรคใดเล่นคำและสัมผัสในเด่นที่สุด (คิดวิจารณญาณ)

๕.  นักเรียนประทับใจวรรคใดมากที่สุด ..เพราะอะไร..ระบุเหตุผล  (คิดวิเคราะห์และสังเคราะห์)

๖.  ..รู้สิ่งใดไม่สู้รู้วิชา      รู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดี.. จากบทดังกล่าว

            ๖.๑  ให้สรุปตามความเข้าใจ  (คิดวิเคราะห์)

            ๖.๒  มีความคิดเห็นอย่างไร เห็นด้วยหรือไม่  หากจะนำมาใช้ในชีวิตประจำวันจะเป็นอย่างไร  (คิดวิจารณญาณ)

            ๖.๓  หากไม่เห็นด้วยแล้ว  แต่ต้องการนำแนวคิดนี้มาใช้ในชีวิตประจำวัน  ควรปรับ / แก้ไข อย่างไรบ้าง  (คิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์  คิดวิจารณญาณ  คิดสร้างสรรค์  และ คิดอย่างผู้มีวิสัยทัศน์) 

๗. ให้เขียนบรรยายความรักของนางเงือกที่มีต่อสุดสาคร  เป็นคำประพันธ์ เป็น กลอนสุภาพ , กาพย์ยานี  , ฯลฯ  แล้วแต่ชั้นเรียนกำหนด) (คิดสร้างสรรค์)  

๘.ให้เขียนเรียงความ เรื่อง ความรักของแม่  ,  ........... (คิดสร้างสรรค์)

๙. ให้วาดภาพ ตัวละครที่ประทับใจ (เช่น สุดสาคร  นางเงือก พระโยคี  ชีเปลือย  ม้านิลมังกร ฯลฯ) (คิดจินตนาการ  คิดสร้างสรรค์ )

๑๐. จัดนิทรรศการ  ในวันสำคัญ ดังกล่าวข้างต้น  (คิดอย่างเป็นระบบ)