ความเห็น 676829

8.ถือปิ่นโตเป็นลูกศิษย์พระ ๓ เดือนจึงได้เป็นผู้บริหารโรงเรียน

เขียนเมื่อ 
  • ตอนเด็กก็เคยเป็นเด็กวัดครับ
  • ครูวัดพึ่งเคยได้ยิน
  • สาธุด้วยครับ