ความเห็น 666162

..ก็แค่อยากบอกผู้พิสมัยใน"กาแฟ" ว่า...It's your favorite 'health' drink..

เขียนเมื่อ 
  • วันนี้รีบ ๆ เลยไม่ได้ทานครับ
  • มาทานที่บันทึกนี้แทน ฮิ ฮิ