ความเห็น 65895

KM กับการพัฒนาเยาวชน

เขียนเมื่อ 
  • อ่านบทความนี้แล้ว เห็นประโยชน์เป็นอย่างมาก ต้อง Print ออกมาทบทวน วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อนำมาใช้ในการจัดทำ "การเขียนแผนการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดชุมพร" ซึ่งรับเป็น Strategic Partner ให้กับสนง.พัฒนาสังคมฯ จ.ชุมพร
  • ขอขอบพระคุณมากครับ.