ความเห็น 638996

๓.คุณครูที่จะส่งผลงานทางวิชาการต้องพร้อมด้านไหนบ้าง....

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ...คุณครูสาคร ผลอินทร์

ปรบมือให้ดัง ๆ ค่ะ..คนเก่ง

เราจะก้าวไปด้วยกันในวันนี้

อุปสรรคมีหรือไม่ใช่คำถาม

หาก..คุณครูสาคร..มั่นคงและพยายาม

คุณครูสาคร..จะก้าวข้ามปัญหาสารพัน

สู้..สู้ค่ะ

ดีใจค่ะ..ที่กรอบความคิดในการพัฒนางานจะคลอดแล้ว (อิๆ)

คุณครูสาคร..มีเป้าหมายอย่างไร (คุณภาพผู้เรียน)( เก่งดี เก่งสุข เก่งเรียน)..

จะทำอะไรในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นของอำเภอดอยสะเก็ด)..

จะทำอย่างไร(ใช้กระบวนการเรียนรู้รูปแบบโครงงาน)

ใช้ทฤษฎีอะไรในการอ้างอิง (ทฤษฎีการเรียนรู้)

ผลที่ปรากฏจะมองจากอะไร..(การวัดและประเมินผล)

ชิ้นงานของคุณครูคืออะไร(การจัดกิจกรรมรูปแบบโครงงาน)

ชิ้นงานของนักเรียนคือ (โครงงานภูมิปัญญาท้องถิ่น..ทุกด้านที่คุณครูสาครได้กำหนด)

..เย้ ! เชื่อมือค่ะ..สู้..สู้

สวัสดีค่ะ..พร้อมกำลังใจเกินร้อยค่ะ