ความเห็น 634821

๓.คุณครูที่จะส่งผลงานทางวิชาการต้องพร้อมด้านไหนบ้าง....

เขียนเมื่อ 

P

            สวัสดีค่ะ....ครูสุ

 • ดีจังค่ะ..ที่ครูสุสนใจ
 • ไม่ต้องกลัว....ไม่ต้องหวั่น....ใดๆทั้งสิ้นค่ะ
 • ไม่ต้องห่วงเรื่องเกณฑ์ด้วยนะคะ...
 • หากเราจัดกระบวนการเรียนการสอนอย่างเป็นกระบวนการ..เป็นระบบ..มีขั้นตอน..จัดเก็บสิ่งที่ปฏิบัติอย่างเป็นระบบ..ทำงานไป..พัฒนาไป...ผลที่ปรากฏออกมานั่นแหละค่ะ...เราค่อยรวบรวมเขียนเป็นผลงานเสนอเพื่อขอเลื่อนตำแหน่งให้สูงขึ้น (งานมีที่มา..มีที่ไป...)
 • และหากรวบรวมเขียนแล้ว..นำส่ง..ผลงานไม่ผ่าน..ก็ไม่ต้องเสียใจ..กลับมาพัฒนาใหม่อีก...จนเกิดผลเป็นที่ประจักษ์..ค่อยส่งอีก.."โอกาส" มีสำหรับทุกคนเสมอ
 • นะคะ..."ชำนาญการ"ไม่น่ากลัวอย่างที่คิด
 • พี่ศน.อ้วนจะเป็นเพื่อนให้ครูสุเองนะคะ
 • แล้วจะเขียนเป็นบันทึกให้ครูสุนะคะ...(เผื่อเพื่อน ๆ ด้วยนะคะ)
 • แนวคิดในการทำงานของพี่ ศน.อ้วน...นะคะ
 • มุ่งทำงานเป็นหลัก..ไม่ได้มุ่งทำผลงานเป็นหลัก..ค่ะ
 • และหากเราตั้งมั่น..อยู่บนความเชื่อที่ว่า..ทำดีจักได้ผลดี..
 • เราก็จะสบายใจนะคะ...
 • ทำใจให้สบาย..ครูสุมีเพื่อนแล้วค่ะ