ความเห็น 630675

๑.จะสร้างแบบฝึกทักษะการคิดระดับสูงทำอย่างไรคะ ?

เขียนเมื่อ 

(ต่อ)

สำหรับคำว่า "เทคนิค" พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ฯ ให้ใช้ "เทคนิค" ค ทั้งสองตัว ไม่ใส่ไม้ไต่คู้ เพราะ "ถ้าหากถอดตามแบบใหม่ก็ต้องใช้ ก สะกด แต่เพราะเหตุที่คำนี้ใช้มาก่อนแล้ว จึงยอมให้ใช้ ค สะกดต่อไป ซึ่งทำให้ดูลักลั่นอยู่เหมือนกัน..." (จำนงค์ ทองประเสริฐ. ภาษาของเรา ชุดที่ 4. แพร่พิทยา, 2519) และ "กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ท่านได้กำหนดขึ้นภายหลังนั้น ตามปรกติก็ไม่มีผลย้อนหลัง..." (ภาษาของเราชุดที่ 10)

ก่อนนี้มีทับศัพท์เป็น "เท็ฆนิค" ก็มี เช่น "โรงเรียนเท็ฆนิคทหารบก"

แต่คำอ่านทับศัพท์นั้น ยังไม่แน่นอน หลายคำออกเสียงกันหลายแบบ เช่น /เท็กโนโลยี่/ /เท้กโนโลยี/, /คอมพิวเต้อ/ /คอมพิ้วเต้อ/ และมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนไปเรื่อย เช่น star เคยออกเสียง สะ-ตา ตอนนี้ได้ยิน หลายคนออกเสียง /สตา/ คือ ส ควบ ต เป็นพยางค์เดียว ยังเคยได้ยินข่าว ออกเสียง /สตาง/ ส ควบ ต แปลกๆ หูอยู่เหมือนกัน

ไม่ทราบว่าอาจารย์เจ้าของบันทึก และท่านอื่นๆ คิดเห็นอย่างไรครับ ;)