ความเห็น 630651

๑.จะสร้างแบบฝึกทักษะการคิดระดับสูงทำอย่างไรคะ ?

เขียนเมื่อ 

P   

               สวัสดีค่ะ..คุณครู

  • คุณหมอประจำ "คลินิก" ยกมือไหว้คุณหมอใหญ่..สวย ๆ ค่ะ
  • อ่านพบที่มาของคำนี้ตามที่คุณหมอใหญ่บอกแล้วค่ะ
  • จึงนำมาบอกเพื่อน ๆ ได้ทราบด้วยค่ะ..

คลินิก  > คำว่า คลินิก ที่หมายถึงสถานพยาบาลของเอกชนนั้น  เรามักจะสะกดผิดกันอยู่เสมอ ๆ     คลินิกเป็นคำทับศัพท์ภาษาอังกฤษว่า clinic ตามหนังสือหลักเกณฑ์การทับศัพท์   ฉบับราชบัณฑิตยสถาน     มีว่า คำที่มาจากภาษาอังกฤษนั้น    ถ้ามีตัว c  เป็นพยัญชนะต้นคำ   และมี  a  o  u  r  หรือ l ตามมา  ให้เขียนด้วยตัว ค  และถ้ามีตัว  c  เป็นตัวสะกดท้ายคำ ก็ให้เขียนด้วยตัว ก เช่น cream  เขียน ครีม      picnic  เขียน ปิกนิก    คำว่า คลินิก จึงต้องใช้ตัว ก สะกด  นอกจากนั้นต้องเขียนรูปสระ อิ ทั้ง ๒ พยางค์ด้วย (จากหนังสือ รักภาษา ของ รองศาสตราจารย์ ดร.นพวรรณ พันธุเมธา : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  หน้า ๘๓)

  • แสดงว่า ป้ายของคลินิกหลายแห่งก็ยังใช้ผิดอยู่นะคะ
  • ยังติดใจคำว่า "เทคนิค" อยู่คะ..
  • การอ่าน-การเขียนจะเข้าข่ายหลักเกณฑ์ใดคะ..คุณครู
  • วานนี้เข้าประชุมเรื่องกระบวนการเรียนรู้ภาษาไทย มีคุณครูท่านหนึ่งออกเสียง คำว่า "เทคนิคการสอน" เป็น เทก-นิก" ตลอดทุกครั้งค่ะ
  • คุณครูกรุณาอธิบายด้วยนะคะ...
  • ขอบพระคุณมากค่ะ...