ความเห็น 626288

๑.จะสร้างแบบฝึกทักษะการคิดระดับสูงทำอย่างไรคะ ?

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ..คุณครูและกัลยาณมิตรที่รักทุกท่าน

บันทึกนี้มาแบบสายฟ้าแลบค่ะ..

วัตถุประสงค์จะเป็นห้องถาม-ตอบเกี่ยวกับการเรียนการสอน , การพัฒนางานสู่ผลงานทางวิชาการ, การผลิตสื่อ,การวัดและประเมินผล ,ฯลฯ ที่คุณครูหรือท่านที่สนใจถามมาค่ะ

จะพยายามตอบให้ดีที่สุดนะคะ