ความเห็น 59553

อริยะสัจสี่กับ KM มันเกี่ยวกันหรือ

เขียนเมื่อ 
  • ตามมาอ่านแล้วนะ...ขอบอกนะขอบอกว่า...มันส์ดี
  • เท่าที่อ่านมาทั้งหมดพอจะอนุมานได้ว่า KM กับ อริยสัจ 4 เกี่ยวกันจริง ๆ
  • เพราะในช่วงท้ายบันทึกจะเห็นนิโรธ คือการดับทุกข์ตัวเอง
  • และมรรคข้อที่ห้องยาได้พยายามดับทุกข์อยู่
  • ส้า...ธุ