ความเห็น 59539

เป็นเรื่องธรรมดาแล้ว

เขียนเมื่อ 

1 เดือนผ่านมา  หลังจากที่มีการคัดเลือกนวัตกรรมของโรงเรียนส่งเป็นตัวแทนในโครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรมแล้ว

โรงเรียนของเราได้ผลงาน  เรื่อง  โครงการรักการอ่านด้วย " ภาษิตนิทัศน์"  ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ได้จัดทำเป็นวิจัย 5 บท  เขียนเป็นรายงานพัฒนานวัตกรรม  ส่งเข้าประกวดเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2549

ผลปรากฏว่า  ได้ที่ 3  ของ สพท.กทม.เขต 2  และได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท