ความเห็น 582776

นาข้าว - สวนยาง - สวนปาล์ม

เขียนเมื่อ 

ตอบ คุณเม้ง สมพร ช่วยอารีย์

ผมไม่ได้เข้ามาอ่านความคิดเห็นร่วม 2 เดือนมั้งครับ ครั้งสุดท้ายที่อ่าน มีคนอ่านบทความนี้ 2400 คน วันนี้ปาเข้าไป 3930 คนเข้าไปแล้ว แสดงว่าเรื่องที่จั่วหัวมีคนสนใจเยอะ ขอบคุณทุกความคิดเห็นทั้งที่คล้อยตามและแตกต่าง ผมรับฟังได้เสมอครับ และยินดีรับฟังครับ ไม่ขัดแย้งแม้จะไม่เหมือนกัน สิ่งที่ผมคิดหากอ่านดูในบทความนี้จะพบว่าเริ่มต้นผมก็ไม่เห็นด้วยที่จะแปลงนาข้าวเป็นสวนยาง แต่ระยะหลังสถานการณ์เปลี่ยนไป บังคับให้ผมต้องคล้อยตามพื้นที่ข้างเคียง จึงลงมือหาความรู้เรื่องการปลูกยาง และได้พบเคล็ดลับแบบต่อยอดได้เลย ไม่ต้องลองผิดลองถูก ได้ลงมือทำแบบต่อยอด ลงมือทำเอง พบปัญหาแก้ปัญหาด้วยตนเอง เรียนรู้โดยการกระทำ เกิดเป็นความรู้อย่างที่เขียนไงครับ เลยนำมาถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน

ถ้าใครคิดจะแปลงนาข้าวให้เป็นสวนยาง ถ้าไม่ลงมือสู้จริงๆ ก็อย่าเสี่ยงเลยครับ อย่างที่เขียนไว้ว่า ในนาข้าวเป็นสภาพที่น้ำมากซึ่งเป็นสิ่งที่ต้นยางไม่ชอบ เมื่อยกร่องปลูกยาง การให้แทรคเตอร์เข้าไถก็ไม่สะดวก ต้องลงแรงถางหญ้าใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืชด้วยแรงงาน การที่จะคาดหวังว่าให้คนอื่นช่วย ยากมากครับ แต่สามารถทำให้สำเร็จได้หากรักและตั้งใจ ในทางตรงกันข้ามสวนยางบนที่เชิงเขาที่เหมาะสำหรับการทำสวนยางกลับล้มเหลวก็มีเยอะครับ เพราะไม่ได้รักที่จะทำจริงจังไครับ