ความเห็น 57147

บทเรียนแห่งพฤติกรรมการเรียนรู้ของมนุษย์

คงรอเพียงความเคลื่อนไหว และต่อเนื่อง จริงๆ