ความเห็น 57066

หยาดเหงื่อและแรงกาย

เห็นด้วยครับ เพราะจริงๆแล้วการที่จะได้มาด้วยเงินนั้นมันจำเป็นต้องใช้ปัญญาอย่างชาญฉลาด