ความเห็น 53064

กินอยู่อย่างไร สมองไม่เสื่อมเร็ว

เขียนเมื่อ 
  • แวะมาเก็บเกี่ยวความรู้ครับ
  • ผมมีปัญาหาเรื่อง ผมเริ่ม งอกมาก
  • ก่อนหน้าไม่เคยมีเลย อาหารมีผลหรือไม่ครับ