ความเห็น 52836

บทเรียนที่ได้จากตลาดนัดความรู้กรมอนามัย

สมกับเป็นครูนงเมืองคอนจริง ๆ อ่านแล้วเข้าใจง่ายไม่ต้องแปลดีค่ะ