ความเห็น 52614

เข้ามาในGotoknow เหมือนได้ปฏิบัติธรรม

เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณ คุณสิงห์ป่าสัก ผอ.บวร ดร.จันทวรรณ และคุณ tanu ค่ะ

เอาคำพูดของพี่โยคีสิรี วันทะนี่  ที่เป็นพี่เลี้ยงพูดตอนไปปฏิบัติธรรม มาบอกต่อค่ะ ว่า ผู้ที่ได้มาร่วมปฏิบัติธรรมอย่างน้อยต้องมีกรรมร่วมกันในอดีตจึงได้ชักนำให้มาเจอกันได้ส่งเสริมกันให้ประพฤติปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ

กัลยาณมิตรที่ gotoknow คงเพราะเคยทำกรรมดีๆ มาก่อนและสร้างกรรมดีๆ ต่อไป ด้วยค่ะ