ความเห็น 525736

ปณิธานกวี

เขียนเมื่อ 
แสนวิสุทธิ์ : แสนบริสุทธิ์, บริสุทธิ์มาก
กายวิภาค :ในที่นี้หมายถึงร่างกาย
นฤมิตตะวัน : สร้างดวงอาทิตย์
ป่าชัฏช้า: ป่ารก ป่าช้า
อรัญญิกาลัย : ป่า เหมือนกัน
วิมุต : พ้น, หลุดพ้น
เดือนดาริกาเป็นมรรคา : ดาว ดวงจันทร์ เป็นหนทาง
ไปรจนารุ้งมณีเกียรติศักดิ์ : ไปเขียนพรรณนา ยกย่องสรรเสริญธรรมชาติอันงดงาม
อมตะอกาลิโก : อมตะ คือ ไม่ตาย, อกาลิโก คือ อยู่ไปชั่วกาลนาน ไร้กาลเวลา
รอท่านอื่นๆ มาช่วยเพิ่มเติมนะครับ