ความเห็น 52567

สัมมนาเชิงปฏิบัติการนักส่งเสริมฯ เดือนกรกฎาคม สายที่1 (วันที่ 20 กค 49)

เขียนเมื่อ 

เรียน อาจารย์ขจิต

  • ขอบพระคุณมากครับที่ให้กำลังใจ
  • อาชีพเกษตรกรรมถ้า"ใจและกายพอเพียง" ก็จะมีความสุขได้ครับ