ความเห็น 52519

การทำงาน และการบริหารงาน แบบ process-oriented

เขียนเมื่อ 
     เข้ามาเพื่อจะขอทำ Link ไว้นะครับ ตามที่ได้ต่อยอดไว้ในบันทึกนี้ครับ ต้องทั้ง output-oriented และ process-oriented  และเมื่อได้นำเสนอในหลาย ๆ เวทีที่ได้ไปทำหน้าที่วิทยากร พบว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีครับ