ความเห็น 523938

ปณิธานกวี

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ

เนื้อหาและคำกลอนเป็นเอกลักษณ์ของท่านอังคาร กัลยาณพงศ์ ที่มักจะพูดถึงดินฟ้ามหาสมุทร จักรวาล เทียบมนุษย์ที่ต่ำต้อย แต่เย่อหยิ่ง ทำลายธรรมชาติ บทกลอนนี้ก็เหมือนกัน ปณิธานกวี ได้รับรางวัลกวีซีไรต์ ปี 2529 ด้วย...

กวีเริ่มต้นด้วยการพรรณนาถึงความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติต่างๆ ที่มนุษย์ควรจะรักษาเอาไว้ จากนั้นก็กล่าวถึงตัวเองว่า ตั้งใจจะเป็นกวีเพื่อถ่ายทอดคุณค่าของธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่เหล่านี้ไว้ในบทกวี เพื่อให้เป็นที่ประจักษ์ ซาบซึ้งทั้งในโลกและในสวรรค์ตราบชั่วนิรันดร์

คำแปลแต่ละบท อาจจะมีคำยากบ้าง แต่ก็ไม่มาก ลองค้นตำราเพิ่มเติม จะได้ความละเอียดมากขึ้น ให้สังเกตการใช้คำศัพท์ ที่มีคำศัพท์ใหม่ อย่างฟอสซิล แต่ก็มีศัพท์เก่าอยู่ด้วย การพรรณนากระชับ ไม่เยิ่นเย้อ

ลองดูนะครับ ถ้าติดศัพท์ก็ลองฝากไว้ มีหลายท่านที่ "เชี่ยวชาญ" ครับ