ความเห็น 522172

จดหมายถึงพ่อ ฉบับวันครู ๑๖ มกราคม ๒๕๕๑

เขียนเมื่อ 

P  กราบสวัสดี..เจ้า "ป้อครู"

 • ดีใจ๋เจ้า..ตี้ป้อครูเข้ามาผ่อมากอยลูกหลาน
 • ป้อครูเจ้า...น้ำต๋าซึมเจ้า..กั๊ดอก..
 • ครูอบรมสอนแท้             คืออาจ๋ารย์     แม่พ่อ

  ครูคือประสบก๋ารณ์         เกี่ยวได้

  ใจตนสู้อาจหาญ              สอนต๋น    เองนา

  ใจ๋ต๋นสอนต๋นเองได้          แม่นแท้คือครู

 • "ใจ๋ต๋นสอนต๋นเองได้..แม่นแท้ คือครู.."

 • กำนี้แหละเจ้า..ตี้เยี๊ยะหื้อศน.อ้วน..กั๊ดอก..

 • ณ บัดนี้ ศน.อ้วนก็ยังเป็นครู ของตัวเองไม่ได้ค่ะ..

 • โคลงบทเดียว..ของพ่อครู..ทำให้ ศน.อ้วน..ต้องย้อนกลับมองตัวเอง

 • จะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่..ค่ะ ในการพยายาม..เฮ้อ !

 • กราบงาม ๆ ค่ะ..พ่อครู..