ความเห็น 515706

เหตุผลของคนจะไป.........อินเดีย

เขียนเมื่อ 

ปกติ..ข้าราชการสามารถลากิจไปต่างประเทศได้ไม่เกิน 1 เดือนหรือจะลาพักผ่อนไปก็ได้ค่ะ

อย่าลืมขออนุมัติจากผู้บังคับบัญชา ในการขอไปต่างประเทศด้วยนะคะ