ความเห็น 509686

เจ้าตัวเล็ก...

เขียนเมื่อ 

น่าประทับใจในการนำเสนอครับ

    ...เจ้าตัวเล็กที่มากมาย... และจะมากมายมหาศาลในฤดูการเก็บเกี่ยวนั้น...

    เหมือนหนังฮอลีวูดแนะ

ไม่น่าเชื่อว่าเรื่องผึ้งตัวเล็ก ๆ จะน่าสนใจได้ขนาดนี้